12/9/08

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑ(ΠΟΖΑΡ)Ν. ΠΕΛΛΑΣ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΣ


Τουρισμός και ειδικότερα οι εναλλακτικές του μορφές, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη των μικρών αγροτικών κοινωνιών. Στην περιοχή του δήμου Αριδαίας Ν. Πέλλας, συναντάμε πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Αυτή όμως που αποτελεί για σειρά ετών σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, είναι η μορφή του Ιαματικού Τουρισμού που αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται στην περιοχή των Λουτρών, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από την Αριδαία. Οι Ιαματικές Πηγές των Λουτρών αποτελούν κέντρο Ιαματικού Τουρισμού, καθώς χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες τους κυρίως για θεραπευτικούς λόγους. Οι μορφές υδροθεραπείας που εφαρμόζονται σε αυτά είναι: η Λουτροθεραπεία και η ποσιθεραπεία. Για την εφαρμογή της Λουτροθεραπείας υπάρχουν τρία υδροθεραπευτήρια με δύο χαβούζες, οκτώ ομαδικές πισίνες, εκ των οποίων οι 6 είναι καινούργιες και ατομικούς λουτήρες. Για την ποσιθεραπεία υπάρχουν στην λουτρόπολη, κρουνοί με ιαματικό νερό. Σε έρευνα που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας και η οποία αφορά στη συμβολή των Λουτρών τόσο στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής, όσο και στην προοπτική τους, συγκεντρώθηκαν δευτερογενή στοιχεία και στοιχεία μέσω ερωτηματολογίων που αφορούσαν τόσο στην επιχείρηση, όσο και στους επισκέπτες. Η επιχείρηση των Λουτρών ξεκινάει την Ιστορία της το 1920 με Ιδρυτή τον ιδιώτη κ. Τυμπανίδη Κ. και παρέμεινε στην ιδιοκτησία του μέχρι το 1985. Από αυτή τη χρονολογία και έπειτα πέρασε στα χέρια της Κοινότητας Λουτρακίου έως το 2000. Στη συνέχεια, και με βάση τις εξελίξεις που επέφερε το Νομοσχέδιο σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, γνωστό ως «Καποδίστρια», περιήλθε στη δικαιοδοσία του Δήμου Αριδαίας, όπου και ανήκει μέχρι σήμερα. Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης αποτελεί την εκμετάλλευση των Ιαματικών πηγών και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Η επιχείρηση συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, καθώς απασχολούνται σ’ αυτήν ογδόντα (80) εργαζόμενοι. Βάσει των στοιχείων της επιχείρησης, (αριθμός λουομένων, αριθμός διανυκτερεύσεων κ.ά.), ο αριθμός των επισκεπτών παρουσιάζει αύξηση κάθε χρόνο με αποτέλεσμα την δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, η ηλικία των επισκεπτών διαφέρει, ανάλογα με τη χρονική περίοδο, δηλαδή τους εαρινούς μήνες η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι άτομα τρίτης ηλικίας σε αντίθεση με την χειμερινή περίοδο όπου την πλειοψηφία αποτελούν άτομα νεαρής ηλικίας . Αυτό οφείλεται στην δυνατότητα της περιοχής να παρέχει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο πολιτιστικός, ο ορειβατικός, ο περιηγητικός, ο χειμερινός, κ.α. Τέλος, στους στόχους της επιχείρησης είναι να διευρυνθούν οι προοπτικές της και η συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της διατήρησης του αριθμού των επισκεπτών, αλλά και της ακόμα μεγαλύτερης αύξησής του στο μέλλον. Επίσης, στους μελλοντικούς στόχους είναι επενδύσεις σε έργα όπως: η επέκταση του Κέντρου σε υποδομές Θαλλασοθεραπείας ή Τουρισμού Υγείας (SPA), βελτιώσεις των ορειβατικών διαδρομών, δημιουργία συνεδριακού κέντρου, ανοικτού θεάτρου, αξιοποίηση σπηλαιολογικού πάρκου κ.α.της ΜΑΣΤΑΡΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Δεκέμβριος 9, 2006
Δεν υπάρχουν σχόλια: