22/4/10

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 4/2010 – 6/2010

11/4 - Πεζοπορία στο φαράγγι της Τζένας. Χαρακτηρισμός πορείας: ΕΥΚΟΛΗ . Ώρες πορείας: 2. . Τηλ. για πληροφορίες: Δημήτρης Μαχαιρίδης 6979.495242.

18/4 - Ποδηλασία στο Πάϊκο. Μ. Λιβάδια – Θεοδωράκι. Χαρακτηρισμός πορείας: ΜΕΤΡΙΑ . Ώρες πορείας: 4. Τηλ. για πληροφορίες: Δημήτρης Εμμανουήλ 6979.331737.

24 - 25/ 4 - Διήμερη εκδρομή στον Όλυμπο. Χαρακτηρισμός πορείας: ΔΥΣΚΟΛΗ .Ώρες πορείας: 6. Τηλ. για πληροφορίες: Δημήτρης Μποζίνης 6937.353570.

25/4 - Εκδρομή του τμήματος πεζοπορίας στο Φαράγγι των Λουτρών - Καταρράκτης Κουνουπίτσας. Χαρακτηρισμός πορείας: ΕΥΚΟΛΗ . Ώρες πορείας: 2. Τηλ. για πληροφορίες: Γιάννης Λαγούδης 6945.346672.

2/5 - Άνω Λουτράκι - Ντόμπρο Πόλε - Κορυφή Κράβιτσα. Χαρακτηρισμός πορείας: ΜΕΤΡΙΑ. Ώρες πορείας: 4. Τηλ. για πληροφορίες: Δημήτρης Μαχαιρίδης 6979.495242.

9/5 - Ράφτινγκ στον Μογλένιτσα. Διάσχιση του ποταμού Αλμωπαίου με βάρκες, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία και εκπαιδευτή. Τηλ. για πληροφορίες: Δημήτρης Καραδημητρίου 6974.778828.

16/5 - Ποδηλασία στην Μπλάτσα. Χαρακτηρισμός πορείας: ΜΕΤΡΙΑ. Ώρες πορείας: 5. Τηλ. για πληροφορίες: Δήμος Χατζηπαντελιάδης 6949.750605.

22 - 23 - 24/5 - Τριήμερο στην πανέμορφη Ήπειρο. Μικρό Πάπιγκο - καταφύγιο - Δρακόλιμνη - κορυφή Τύμφης. Περιήγηση στην ευρύτερη. Τηλ. για πληροφορίες: Σάββας Παυλίδης 6976.352999.

13/6 - Πεζοπορία στο Όρος Πίνοβο. Πευκάκια - κορυφή Κορφούλα - σηματοδότηση αλπικής ζώνης. Ωρες πορείας: 6. Χαρακτηρισμός πορείας: ΜΕΤΡΙΑ. Τηλ. για πληροφορίες: Δημήτρης Εμμανουήλ 6979.331737.

13/6 - Πεζοπορία από τα Λουτρά Πόζαρ στο Σλάτινο. Ωρες πορείας: 2. Χαρακτηρισμός πορείας: ΕΥΚΟΛΗ. Τηλ. για πληροφορίες: Γιάννης Λαγούδης 6945.346672.

26 - 27/6 - Τμήμα Ποδηλασίας: διάσχιση του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου με ποδήλατα. Κατασκήνωση στον πυρήνα του Δρυμού. Τηλ. για πληροφορίες: Σάββας Παυλίδης 6976.352999.